What is Lorem Ipsum?

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout.

Biyopsi yapılması kanserin ilerlemesini sağlar mı?

Hayır. Tam tersine tümör uygun olarak alınmaz ve tanı konulamaz ise ilerler.

Birinci derece akrabasında meme kanseri olan kadınlarda meme kanseri muhakkak oluşacak mıdır?

Hayır.

Hangi kadınlarda kalıtımsal geçen meme kanserinde şüphelenilmelidir?

Meme kanserinin erken yaşta ortaya çıkması, her iki memede de olması ve iki veya daha fazla birinci derece akrabasında meme kanseri olan kadınlarda genetik geçişli meme kanserinden şüphe duyulmalıdır.

Hastalığın koltuk altına yayılıp yayılmadığı nasıl anlaşılabilir?

Meme kanseri, son yıllarda koltuk altına gelişi güzel yayılmadığından, eğer hastalık ilk bezelere yayılmamış ise diğerlerine de yayılmadığı kabul edilir. İlk sıra lenf bezlerinin bulunması ise bekçi lenf düğümü biyopsisi (sentinel lenf biyopsisi) ve bu lenf bezlerinin patolojik olarak incelenmesiyle metastaz olup olmadığı saptanabilir. Elle muayene, USG. MR’da sadece şüphe duyulur.

Her meme başı çekilmesi meme kanseri midir?

Hayır değildir. Yaşlılarda meme dokusunun gerilemesi nedeniyle meme başı çökebilir. Ancak uyarıldığında meme başı ortaya çıkar. Uyarılma ile meme başı düzelmez ise bu incelenmesi gereken bir durumdur.

Her meme kanserli hastanın koltuk altı lenf bezlerinin alınması gerekir mi?

Hayır gerekmez. Hastalık koltuk altına yayılmış ise yapılmalıdır ve hastaya faydası vardır. Aynı zamanda bizim için hastalığın doğru evrelenmesini sağlar. Sıçramadı ise faydası yoktur ve hastanın yaşam kalitesini bozar.

İlaç tedavisi ne işe yarar?

Temel olarak hastalığın uzak yayılımı için kullanılmalıdır. Ama bazen hastalığın evresini küçültmek için ameliyat öncesi dönemde de uygulanmaktadır. Kemoterapi ve hormonal tedavi olmak üzere iki yolu vardır. Hormonal ilaçlar saç dökmez. Fakat kemoterapide saçlar geçici olarak dökülür. Yaklaşık 6 ay içerisinde saçlar yeniden çıkar.

İyi huylu kitlelerin elle muayenedeki özellikleri nelerdir?

Düzgün sınırlı, orta sertlikte veya yumuşak hareket ettirilebilen.

Kendi kendine meme muayenesi ne zaman ve hangi sıklıkla yapılmaktadır?

Adet gören kadında iki adet kanamasının ortasındaki zamanda, adetten kesilmiş kadınlarda ise herhangi bir zamanda ve ayda bir kez yapılması yeterlidir. Muayenede hastadan tanı koyması beklenmemektedir. Değişiklik olup olmadığının farkına varması kadına özellikle belirtilmelidir.

Kimler birinci derece akrabalarıdır?

Anne, baba, kardeşler.

Kol şişmesine karşı önlem alınabilir mi?

Alınabilir. İlgili koldaki damarlardan kan alınmamalıdır. İlgili kol tek taraflı ve olumsuz şekilde, aşırı kullanılmamalıdır. Sportif faaliyetler doktorla planlanmalıdır. Ter ve sıcağa maruz kalmamalıdır. Kol aşırı soğuktan korunmalıdır.

Kol şiştiğinde tedavisi var mıdır?

Evet vardır. Günümüzde bu konu üzerine eğitim almış fizik tedavi uzmanlarının sayısı artmıştır. Bu hekimler bandaj, manuel lenf deneyi ile şişlikleri tedavi edebilmektedir.

Kötü huylu kitlelerin elle muayenedeki özellikleri nelerdir?

Sınırlarının düzgün olmaması, deride ve meme başında çekinti yapan, sert ve zor oynayabilen, deride renk değişikliği yapan kitleler.

Meme başı akıntısının en sık nedeni meme kanseri midir?

Hayır değildir. Özellikle akıntıya memede bir anormallik eşlik etmiyor ise nadir bir nedenidir. Meme başı akıntısının önemli olmadığını hekim söylemelidir.

Meme kanseri anı ve tedavisinde yer alan hekimler kimlerdir?

Cerrah (mümkün ise bu konu üzerinde uzmanlaşan), Medikal onkolog, Radyasyon onkolog, Patalog, Radyolog, Nükleer tıp uzmanı, Psikiyatrist, Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Plastik ve rekonstriktif cerrah.

En sık görülen tümör meme kanseri midir?

En sık görülen kanser olmasa da kadınlar da ilk 3 (üç) sırada görülen tümördür.

Meme kanseri gelişimi açısından riskli kadınlar kimlerdir?

İleri yaş, anne ve kendisinde özellikle adet görürken meme kanseri olanlar, daha öncesinde bir meme kanseri saptanan kadınlar, adetler kesildikten sonra aşırı şişmanlayan kadınlar, yumurtalık ve rahim kanseri olanlar, aşırı alkol tüketen kadınlar, doğum yapmayan kadınlar, çocuğunu emzirmeyen kadınlar, erken yaşta adetlerin başlaması, geç yaşta adetten kesilme, daha önce başka nedenler ile göğüs duvarına ışın tedavisi uygulanması, ilk doğumun 30 yaşından sonra yapılması ve 5 yılı aşkın hormon tedavisi (kadınlık hormonu) görenler.

Meme kanseri nedir?

Meme kanseri, memenin kötü huylu bir tümöre ev sahipliği yapmasıdır, tedavi edilmez ise ölümcül bir tümördür. Ancak günümüzde erken tanı yöntemlerinin kullanılmasıyla erken evrede (dönemde) tanı konulabildiği için %90’lara varan oranlarda tamamen tedavi edilebilmektedir.

Meme kanseri olan her hastada kol şişer mi?

Hayır. Son yıllarda erken evre meme kanserinde gelişen yeni tetkiklerle (sentinel lenf bezi biyopsisi) koltuk altında hastalık olup olmadığı saptanabilmekte ve gereksiz yere aşırı ameliyat yapılmasının önüne geçilebildiği için kolun şişmesi önlenebilmektedir. Kolun şişmesini (lenfödem), koltuk altındaki lenf bezlerinin çıkarılması her hastada olmamakla birlikte, bir kısmında ortaya çıkar. Kolda ağırlık duygusu ve kol çapında artma başlıca belirtileridir. Ödem tedavi edilmez ise dokularda sertleşmelere yol açabilir. İlave ışın tedavisi, yaranın iltihaplanması ve şeker hastalığı lenf ödem riskini arttırmaktadır. Lenf ödem sıklıkla ilk iki yıl içerisinde ortaya çıkar.

Meme kanseri olan her hastanın memesinin alınması mı gerekir?

Hayır gerekmez. Ama her hastanın memesinin korunması da mümkün değildir. Memenin korunması, kanser tedavi prensiplerinden vazgeçmeden ve memenin kozmetiği bozulmadan yapılabilecek ise mümkündür. Meme kanseri 5cm’nin altında ve çok odaklı değil ise sadece, tümör çıkartılarak meme korunması mümkündür. Bu durumlarda memenin alınması ile korunması arasında, radyoterapi(ışın tedavisi) kaydıyla yaşam farkı yoktur.

Meme kanseri riskini arttırmayan ve sık görülen meme lezyonları nelerdir?

Mastit (meme iltihabı), fibroadenom (süt bezesi), basit kistler.

Meme kanseri tanı ve tedavisini kimler yapar?

Meme kanseri tedavisi ve tanısı tek hekim tarafından yapılamaz. Meme kanseri tedavisi bir ekip işidir.

Meme kanseri tanısı hastaya söylenmeli mi? Yoksa saklanmalı mıdır?

Tanı hastaya uygun dille söylenmelidir. Kimsenin hasta adına karar vermesi mümkün değildir. (Hasta söylenmesini istemez ise buna da saygı duyulmalıdır.) Hasta dışında hiç kimsenin, hastanın hayatıyla ilgili karar vermesi düşünülemez ve doğru değildir.

Meme kanseri tedavisinde hangi çeşitler vardır?

Cerrahi ışın tedavisi, ilaç tedavisi.

Meme kanseri teşhisi derhal tedavi ettirmeyi gereken acil tıbbi bir olay mıdır?

Hayır değildir. Her kadının yeterince zamanı mevcuttur. Tedavi olma hakkını öğrenecek ve danışacak vakti vardır.

Meme kanserinde cerrahi tedavi niçin yapılır?

Temel olarak hastalığın meme ve koltuk altındaki bölümün tedavisi için yapılır.

Meme kanserinde ışın tedavisi ne için yapılır?

Hastalığın, meme ve koltuk altındaki tedavisinde kullanılır. Tümörün çıkarıldığı bölgede kalmış olabilecek mikroskobik odakları yok eder. Kanserin o bölgede tekrarlanmasını büyük oranda engeller.

Meme kanserinin belirtileri nelerdir?

  • Ele gelen kitle.
  • Ele gelmese bile mamografide kitle ve kireçlenme odaklarının saptanması.
  • Meme başının içine çökmesi.
  • Meme derisinde çekilme.
  • Meme derisinde iltihap var gibi kızarıklık (meme kanserinin özel bir tipi).
  • Meme başı ve renkli kısımda egzama gibi değişiklikler (meme kanserinn özel bir tipi).
  • Meme başından kendiliğinden olan akıntı.

Meme kanserinin kesin tanısı nasıl yapılır?

Elle muayahane ve tetkiklerle (mamografi ve usb, gerekirse mr) memede bir patoloji var ise saptanabilir ve tahmini bir tanı konur. Kesin tanı ancak patolojik inceleme ile olur. Yani hakem mikroskoptur. Başka bir değişle elle muayene ve tetkikler memede mikroskop altına gidecek bir lezyon olup olmadığını gösterir bize.

Meme kanserinin tedavisinde neler göz önüne alınarak tedavi planlanır?

Yaş tümörün özellikleri, koltuk altı lenf bezlerine hastalığın sıçramış olup olmaması ve sıçrama derecesi, iç organlara sıçrama (yayılma) olup olmaması.

Meme kanserlerinde bitkilerden şifa elde edinilebilinir mi?

Bitkilerden elde edilen bir çok ilaç vardır. Ancak bir bitki içindeki kansere iyi gelebilecek bölümü, yıllar süren deneylerden sonra ilaç olabilmektedir. Bu tip tedavileri önermek gelişmiş ülkelerde ağır cezalı suç olmakla birlikte ülkemizde hastaların duyguları ve umutları sömürülerek ceza almadan hastalara sunulabilmektedirler.

Memede saptanan her kitle kanser midir?

Hayır değildir. Yaş arttıkça meme kanserinin görülme sıklığı artar. Örneğin: 25 yaşındaki bir kadında yirmi binde bir görülen, 80 yaşındaki kadınlarda onda bir görülmektedir.

Memeden parça alınma (biyopsi) çeşitleri nelerdir?

İnce iğne byopsisi (hücre alınır). Sadece “İyi? Kötü?” Sorusuna cevap verir. Kalın iğne ile doku (keskin iğne, tru-cut biyopsisi) Yanında tümörün tedavide kullanılacak tüm özellkleri bu biyopside saptanabilir. Kitlenin bir bölümü (insizyonel biyopsi), Kitlenin tümü (eksizyonel biyopsi).

Memesi alınan bir hastada ne zaman meme yapılabilir?

Genel bir görüş birliği olmasa da daha çok 2 yıl sonunda yapılması önerilmektedir.

Memesi alınmak zorunda kalan bir hastada yeniden çeşitli yollarla meme yapılması hastalığını kötü yönde etkiler mi?

Hayır etkilemez.

Son yıllarda meme kanserinde artış var mıdır?

Yıllık yapılan mamografik incelemeler, yaşamın uzaması ve çevresel faktörler nedeniyle artış oldugu kabul edilmektedir.

Tüm meme kanserli hastalarda aynı tedaviler mi yapılır?

Hayır.

Yaşa göre en sık görülen meme lezyonları nelerdir?

  • Gençlerde fibreadenom
  • Orta yaşlılarda basit kistler
  • İleri yaşlarda kanser